Реклама в Шлагер радио за „ИЗБОРИ 2017“

 

Цени и време на излъчване на рекламен клип:

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-10 сек. Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек.
А 06:00–08:00 6 лв. 7 лв. 9 лв.
Б 08:00-16:00 ч. 9 лв.: 12 лв. 14 лв.
В 16:00-18:00 ч. 9лв.: 12 лв. 14 лв.
Г 18:00-20:00 ч. 5 лв.: 7 лв. 9 лв.
Д 20:00-24:00 ч. 5 лв.: 6 лв. 7 лв.
Е 24:00-06:00 ч. 5 лв.: 6 лв. 7 лв.
*Обадете се – при нас клиентите получават персонално отношение …

 

до 100 излъчвания – без отстъпка   от 101 до 300 излъчвания – 4%
от 301 до 500 излъчвания – 6%
от 501 до 900 излъчвания – 10%
над 900 излъчвания – по договаряне


5 бр. – 2 %
6 бр. – 4 %
над 6 бр. – 5 %


1 минута – 200,00 лв

2 минути – 300,00 лв

3 минути – 450,00 лв


Сумите са без ДДС.

 

Схемата на излъчване и плащане са предмет на отделен договор.