Радио реклама

ОФЕРТА
за излъчване на реклама
на честотата на “Шлагер радио” – 90.5MHz

1. Цени и време на излъчване в рекламен блок

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-10 сек. Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек.
А 06:00–08:00 3 лв. 4 лв. 5 лв.
Б 08:00-16:00 ч. 5 лв.: 7 лв. 9 лв.
В 16:00-18:00 ч. 4 лв.: 5 лв. 7 лв.
Г 18:00-20:00 ч. 3 лв.: 4 лв. 5 лв.
Д 20:00-24:00 ч. 2 лв.: 3 лв. 4 лв.
Е 24:00-06:00 ч. 2 лв.: 3 лв. 4 лв.
*Обадете се – при нас клиентите получават персонално отношение …

 

до 100 излъчвания – без отстъпка   от 101 до 300 излъчвания – 4%
от 301 до 500 излъчвания – 6%
от 501 до 900 излъчвания – 10%
над 900 излъчвания – по договаряне


5 бр. – 2 %
6 бр. – 4 %
над 6 бр. – 5 %


Рекламен клип с продължителност до 20 сек. – 70,00 лв.
Рекламно съобщение с продължителност до 20 сек. – 20,00 лв.


1 минута – 90,00 лв
2 минути – 120,00 лв


Посочените цени са в лева без включен ДДС. Цените са валидни от 01.01.2013 год