ТВ реклама

Канал ДЕЛТА се разпространява на територията на четири области – Русенска, Силистренска, Разградска и Велико Търновска, и в над 20 населени места между които са Русе, Разград, Свищов, Тутракан, Вятово, Глоджево, Мартен и селата Николово, Ряхово и др.

 

Цени и време на излъчване в рекламен блок 

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек. Времетраене-40 сек.
А 06:00–10:00 7 лв. 9 лв. 10 лв.
Б 10:00-12:00 ч. 7 лв. 9 лв. 10 лв.
В 16:00-18:00 ч. 4 лв. 5 лв. 7 лв.
Г 12:00-14:00 ч. 5 лв. 7 лв. 8 лв.
Д 14:00-18:00 ч. 5 лв. 7 лв. 8 лв.
Е 18:00-20:00 ч. 10 лв. 15 лв. 18 лв.
Ж 20:00-21:00 ч. 10 лв. 15 лв. 18 лв.
З 21:00-22:00 ч. 10 лв. 15 лв. 18 лв.
И 22:00-24:00 ч. 8 лв.: 12 лв. 15 лв.
*Обадете се – при нас клиентите получават персонално отношение …

ОТСТЪПКИ

 

до 40 излъчвания – без отстъпка
до 40 до 80 излъчвания – 2% + 10 броя
от 80 до 120 излъчвания – 4% + 20 броя
от 120 до 250 излъчвания – 6% + 30 броя
над 250 излъчвания – 8% + 40 броя

до 800,00 лв – без отстъпка
от 800,00 лв до 1600,00 лв – 2%
от 1600,00 до 2400,00 лв – 4%
от 2400,00 до 4000,00 лв – 5%
от 4000,00 до 6000,00 лв – 6%
от 6000,00 до 8000,00 лв – 8%
над 8000,00 лв – по споразумениe


Цени за изработка на рекламен клип:

 

– 30’’ рекламен спот – 145,00 лв ;

– 20’’ рекламен спот – 120,00 лв ;

– 10’’ рекламен спот – 100 лв ;

– 1 минута – 150,00 лв
– 2 минута – 280,00 лв
– 3 минути – 420,00 лв

– 1 минута – 150.00 лв
– 2 минути – 250.00 лв
– 3 минути – 320.00 лв

– до 5 минути – 400,00 лв
– до 15 минути – 500,00 лв

 Излъчване на ПР филм в часовия пояс 18.30 – 22.30 часа

– Цена за 1 минута = 80,00 лв
Крайната сума се определя според дължината на филма умножена по посочената цена за излъчване на 1 минута ПР филм.

Допълнителните излъчвания по т.2а. са в интервала от 12:05 до 17:55
Цената на всички рекламни клипове при излъчване във Емисии Новини в часовия пояс 18.55 – 22.00 е с надвишение 100%.
Цената на всички рекламни клипове при прекъсване на филм в часовия пояс 19.00 – 23.00 е с надвишение 100%.
Схемата на излъчване и плащане са предмет на отделен договор.
Посочените цени са без ДДС.
Офертата е валидна от 01.01.2014г.