Политиката за използване на бисквитки

Политиката за използване на бисквитки

Какво представляват „бисквитките”?

Бисквитките трябва да се разглеждат като информационни данни, включващи без ограничения текстови файлове, съхранявани на потребителските терминали за целите на използването на уебсайтове. Тези файлове правят възможно разпознаването на всеки потребителски терминал и изобразяването на един уебсайт на монитора по съответен начин, адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитките обикновено съдържат име на уебсайта, от който произлизат, периода на съхранение на терминала и уникален номер.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за целите на адаптирането на съдържанието на уебсайтовете в съответствие с предпочитанията на потребителите и за оптимизиране на употребата на уебсайтовете. Те се използват също и за съставяне на анонимни, обобщени статистически справки, с чиято помощ ние разбираме как се възползва един потребител от уебсайтовете, което ни позволява да правим подобрения в тяхната структура и съдържание, изключвайки личните данни за потребителя.

Съдържат ли бисквитките лични данни?

Лични данни, събирани при използването на бисквитки, могат да бъдат събирани само за изпълнение на определени функции в полза на потребителя. Такива данни се шифроват по начин, който прави невъзможно за неупълномощени лица да получат достъп до тях.

Изтриване на бисквитки

Като цяло, приложение, използвано за разглеждане на уебсайтове, по подразбиране позволява записването на бисквитките на терминала. Тези настройки могат да бъдат променени в настройките на уеб браузъра, така че автоматичното управление на бисквитки да бъде блокирано или потребителят да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки в неговия терминал. Подробна информация относно възможността и начините за работа с бисквитки е достъпна в настройките на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да засегне някои налични възможности на уебсайта.