Мерки за противоепидемична защита

covid-19

ЗАПОВЕД

2 от 14.03.2020г.

На основание заповед РД-01-704 от 14.03.2020г. на Кмета на гр. Русе

и заповед РД-01-124 от 13.03.2020 на Министъра на здравеопазването

ВЪВЕЖДАМ мерки за противоепидемична защита на територията на офисите на Кабелен телеком ДЕЛТА до 29.03.2020 или до отмяна на действието на извънредните мерки на Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването, както следва:

  1. Влизането на клиенти на фирмата в офисите и касите да става само по един а останалите да изчакват навън пред помещенията на разстояние над 1 метър един от друг;

  2. Всички служители на фирмата да ползват защитни лицеви маски и дезинфектанти през работно време;

  3. При посещение на домовете на абонати, служителите на фирмата да ползват калцуни за еднократна употреба;

  4. Касиерките в касите да почистват с кърпа, напоена с дезинфектант дръжките на вратите и всички повърхности, до които имат директен контакт клиенти и служители четири пъти дневно т.е през два часа. Същото се отнася и до подовете в помещенията, които да се забърсват с подова бърсалка или моп, напоени с дезинфектант;

  5. Всички работни помещения на фирмата да се проветряват в продължение на 10 мин. на всеки два часа;

  6. Всички услуги на клиенти, които могат да се извършват и дистанционно, като настройка на телевизор, рутер, цифров приемник и подобни да се извършват САМО ДИСТАНЦИОННО чрез използване на телефон, Viber, Scype, отдалечен интернет достъп чрез Teamviewer и др. подобни; Целта е да се ограничи максимално личния контакт на служителите с клиенти на фирмата;

  7. Подмяна на цифрови приемници и рутери да става само в офиса на фирмата в кв. Възраждане, бл. Преслав – партер от 9 до 18ч., като клиентите лично донесат старите или дефектирали устройстват, за да получат нови.

  8. За връзка с фирмата клиентите следва да използват приоритетно телефон 0700 10 112 и сайта www.deltacatv.com ;

  9. Заплащането на месечните абонаменти може да става освен в касите на фирмата и във всички каси на EasyPay и чрез интернет в сайта www.epay.bg Абонатите, които ползват интернет банкиране могат да превеждат абонаментните си такси директно на следните банкови сметки:

Банка ДСК, IBAN: BG42STSA 9300 0022 7106 23, BIC: STSABGSF,

бенефициент “ДЕЛТА 95” ООД

УникредитБулбанк, IBAN: BG97UNCR 7000 1523 4932 25, BIC: UNCRBGSF, бенефициент “КТ ДЕЛТА” ООД

При попълване на платежното нареждане в графа “основание” и “ още пояснения” задължително трябва да се посочи клиентнски номер на абоната, адрес и месец, за който се отнася плащането.

Заповедта да се сведе до знанието на целия личен състав незабавно.

14.03.2020г управител

д-р инж. В. Ковачев