• Телевизия за инвалиди
  • 12 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Аналогова и Цифрова ТВ
  • 15 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Интернет 40Mb/s и ТВ
  • 17 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ
  • Интернет 40Mb/s
  • Интернет 5Mb/s за клиенти с DOCSIS.
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  •  
  •  
  • Интернет 60Mb/s и ТВ
  • 23 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ
  • Интернет 60Mb/s
  • Интернет 15Mb/s за клиенти с DOCSIS.
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  • Безплатен модем за интернет
  •  
  • Интернет 100Mb/s и ТВ
  • 26 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ
  • Интернет 100Mb/s
  • Интернет 30Mb/s за клиенти с DOCSIS.
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  • Безплатен модем за интернет
  • Безплатен рутер