ОФЕРТА
за излъчване на реклама
на честотата на “Шлагер радио” - 90.5MHz

1. Цени и време на излъчване в рекламен блок

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-10 сек. Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек. Времетраене-40 сек. Времетраене-50 сек. Времетраене-60 сек.
А 06:00–09:00 5 лв. 7 лв. 10 лв. 12 лв. 16 лв. 20 лв.
Б 09:00-16:00 ч. 8 лв.: 10 лв. 14 лв. 16 лв. 20 лв. 25 лв.
В 16:00-20:00 ч. 7 лв.: 8 лв. 15 лв. 18 лв. 22 лв. 28 лв.
Г 20:00-24:00 ч. 4 лв.: 6 лв. 8 лв. 10 лв. 13 лв. 15 лв.
Д 24:00-06:00 ч. 3 лв.: 5 лв. 7 лв. 9 лв. 10 лв. 12 лв.
*Обадете се - при нас клиентите получават персонално отношение

Цена за излъчване на рекламен репортаж/интервю:
1 минута - 120,00 лв
2 минути - 200,00 лв
3 минути - 270,00 лв
5 минути - 400,00 лв
Над 5 минути - по 75 лв. на минута.

Цена за игра:
до 20 минути - 200,00 лв
до 40 минути - 400,00 лв

Цена за рубрика:
до 15 минути - 400,00 лв
до 30 минути - 700,00 лв

Изработка на рекламен клип
Рекламен клип с продължителност до 20 сек. - 90,00 лв.
Рекламен клип с продължителност до 30 сек. - 150,00 лв.
Рекламен клип с продължителност над 30 сек. - по договаряне.

Посочените цени са в лева без включен ДДС. Цените са валидни от 01.01.2021 год.
Изтеглете ценовата листа

Парламентарни избори 2021 - Радио Шлагер

Ани Демирджиева

гр Русе, ул Църковна независимост 16, ет 15
0899903936

Реклама по канал "Делта"

Канал ДЕЛТА се разпространява на територията на четири области - Русенска, Силистренска, Разградска и Велико Търновска, и в над 20 населени места между които са Русе, Разград, Свищов, Тутракан, Вятово, Глоджево, Мартен и селата Николово, Ряхово и др.

 

Цени и време на излъчване в рекламен блок 

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек. Времетраене-40 сек.
А 06:00–10:00 7 лв. 9 лв. 10 лв.
Б 10:00-12:00 ч. 7 лв. 9 лв. 10 лв.
В 16:00-18:00 ч. 4 лв. 5 лв. 7 лв.
Г 12:00-14:00 ч. 5 лв. 7 лв. 8 лв.
Д 14:00-18:00 ч. 5 лв. 7 лв. 8 лв.
Е 18:00-20:00 ч. 10 лв. 15 лв. 18 лв.
Ж 20:00-21:00 ч. 10 лв. 15 лв. 18 лв.
З 21:00-22:00 ч. 10 лв. 15 лв. 18 лв.
И 22:00-24:00 ч. 8 лв.: 12 лв. 15 лв.
*Обадете се - при нас клиентите получават персонално отношение ...

ОТСТЪПКИ

 

ОТСТЪПКИ за брой излъчвания
до 40 излъчвания – без отстъпка
до 40 до 80 излъчвания -- 2% + 10 броя
от 80 до 120 излъчвания – 4% + 20 броя
от 120 до 250 излъчвания -- 6% + 30 броя
над 250 излъчвания – 8% + 40 броя

ОТСТЪПКИ 
до 800,00 лв – без отстъпка
от 800,00 лв до 1600,00 лв - 2%
от 1600,00 до 2400,00 лв - 4%
от 2400,00 до 4000,00 лв - 5%
от 4000,00 до 6000,00 лв - 6%
от 6000,00 до 8000,00 лв - 8%
над 8000,00 лв – по споразумениe

 

Цени за изработка на рекламен клип:

 

- 30’’ рекламен спот – 145,00 лв ;

- 20’’ рекламен спот – 120,00 лв ;

- 10’’ рекламен спот – 100 лв ;


Рекламен репортаж в Централна Емисия Новини от 19.00 ч
- 1 минута - 150,00 лв
- 2 минута - 280,00 лв
- 3 минути - 420,00 лв

Рекламно интервю в Централна Емисия Новини от 19.00 ч
- 1 минута - 150.00 лв
- 2 минути - 250.00 лв
- 3 минути - 320.00 лв

Участие в предаването Градът отблизо
- до 5 минути - 400,00 лв
- до 15 минути - 500,00 лв

 

 Излъчване на ПР филм в часовия пояс 18.30 - 22.30 часа

- Цена за 1 минута = 80,00 лв
Крайната сума се определя според дължината на филма умножена по посочената цена за излъчване на 1 минута ПР филм.

Допълнителните излъчвания по т.2а. са в интервала от 12:05 до 17:55


Цената на всички рекламни клипове при излъчване във Емисии Новини в часовия пояс 18.55 - 22.00 е с надвишение 100%.
Цената на всички рекламни клипове при прекъсване на филм в часовия пояс 19.00 – 23.00 е с надвишение 100%.
Схемата на излъчване и плащане са предмет на отделен договор.
Посочените цени са без ДДС.
Офертата е валидна от 01.01.2014г.