ОФЕРТА
за излъчване на реклама
на честотата на “Шлагер радио” - 90.5MHz

1. Цени и време на излъчване в рекламен блок

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-10 сек. Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек. Времетраене-40 сек. Времетраене-50 сек. Времетраене-60 сек.
А 06:00–09:00 5 лв. 7 лв. 10 лв. 12 лв. 16 лв. 20 лв.
Б 09:00-16:00 ч. 8 лв.: 10 лв. 14 лв. 16 лв. 20 лв. 25 лв.
В 16:00-20:00 ч. 7 лв.: 8 лв. 15 лв. 18 лв. 22 лв. 28 лв.
Г 20:00-24:00 ч. 4 лв.: 6 лв. 8 лв. 10 лв. 13 лв. 15 лв.
Д 24:00-06:00 ч. 3 лв.: 5 лв. 7 лв. 9 лв. 10 лв. 12 лв.
*Обадете се - при нас клиентите получават персонално отношение

Цена за излъчване на рекламен репортаж/интервю:
1 минута - 120,00 лв
2 минути - 200,00 лв
3 минути - 270,00 лв
5 минути - 400,00 лв
Над 5 минути - по 75 лв. на минута.

Цена за игра:
до 20 минути - 200,00 лв
до 40 минути - 400,00 лв

Цена за рубрика:
до 15 минути - 400,00 лв
до 30 минути - 700,00 лв

Изработка на рекламен клип
Рекламен клип с продължителност до 20 сек. - 90,00 лв.
Рекламен клип с продължителност до 30 сек. - 150,00 лв.
Рекламен клип с продължителност над 30 сек. - по договаряне.

Посочените цени са в лева без включен ДДС. Цените са валидни от 01.01.2021 год.
Изтеглете ценовата листа

Парламентарни избори 2021 - Радио Шлагер

Ани Демирджиева

гр Русе, ул Църковна независимост 16, ет 15
0899903936