• ТВ за абонати с ТЕЛК
  • 12 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Телевизия
  • 15 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  •  
  •  
  •  
  •  
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 70Mb/s и ТВ
  • 23 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Интернет до 70Mb/s
  •  
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  •  
  • При 12 месечен договор!
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 90Mb/s и ТВ
  • 26 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Интернет до 90Mb/s
  •  
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  • Безплатен рутер
  • При 24 месечен договор!
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 120Mb/s и ТВ
  • 28 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Интернет до 120Mb/s
  •  
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  • Безплатен рутер
  • При 24 месечен договор!
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 60Mb/s
  • 15 лв
  • Интернет до 60Mb/s
  • Безплатно включване
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • При 12 месечен договор!
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 80Mb/s
  • 20 лв
  • Интернет до 80Mb/s
  • Безплатно включване
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • При 24 месечен договор!
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 100Mb/s
  • 25 лв
  • Интернет до 100Mb/s
  • Безплатно включване
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • При 24 месечен договор!
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 150Mb/s
  • 30 лв
  • Интернет до 150Mb/s
  • Безплатно включване
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • При 24 месечен договор!
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!