• Телевизия за инвалиди
  • 12 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  •  
  •  
  •  
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Аналогова и Цифрова ТВ
  • 15 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  •  
  •  
  •  
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 40Mb/s и ТВ
  • 19 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Интернет до 40Mb/s
  • Интернет до 10Mb/s за клиенти с DOCSIS.
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  •  
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 70Mb/s и ТВ
  • 21 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Интернет до 70Mb/s
  • Интернет до 15Mb/s за клиенти с DOCSIS.
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  • Безплатен рутер
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 90Mb/s и ТВ
  • 23 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Интернет до 90Mb/s
  • Интернет до 20Mb/s за клиенти с DOCSIS.
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  • Безплатен рутер
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!

  • Интернет до 120Mb/s и ТВ
  • 26 лв
  • Аналогова ТВ
  • Цифрова ТВ до 200 канала
  • Интернет до 120Mb/s
  • Интернет до 30Mb/s за клиенти с DOCSIS.
  • Безплатно включване
  • Безплатен цифров приемник
  • Безплатен рутер
  • При предплащане на 11 месеца, 12-ят месец е безплатен!